Hvordan bliver min diabetes kontrolleret?

Af Bo Gandil

 

Når du lever med type 2-diabetes, skal du med jævne mellemrum til kontrol i dit lægehus. Her vil din læge sikre sig, at det går godt, og at du modtager den bedste behandling.

Så ofte skal du til kontrol
Ofte mødes du med din læge eller sygeplejerske hver 3. eller 6. måned, så I kan følge op på planen for din behandling og justere den. Én gang om året inviteres du til en årskontrol. 

Årskontrol
Til årskontrollen får du taget blodprøver for nyrefunktion, langtidssukker og kolesterol og måske får du lavet et hjertekardiogram (kaldes også et elektrokardiogram eller EKG), som viser hjertets rytme. Du kommer også til samtale med din læge, hvor I taler om målet med behandlingen og om, hvordan du har har. I snakker i den forbindelse også om motion, vægt og kost. Herefter lægger I en plan for det næste år, og du får lavet recepter på den medicin, du skal bruge.

Kontrol på sygehuset
I de fleste tilfælde vil kontrollerne ske i dit lægehus. Kun i få tilfælde vil det være nødvendigt at type 2-diabetes kontrolleres på sygehuset.

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.