Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Angst

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Det kan være skræmmende at opleve, at man ikke kan trække vejret ordentligt. Nogle oplever anfald af åndenød, hvor det ikke er KOL, der er problemet, men angsten for ikke at kunne få vejret. Sådanne oplevelser kan gøre det svært at finde lysten og glæden til livet. 

Angst og depression er desværre ikke ualmindeligt hos mennesker, der lever med KOL. 

Mange sidder alene med bekymringen og angsten, men prøv at tale med din familie og venner om det og kontakt gerne din egen læge, så du også kan få professionel hjælp. 

Tal med din læge, hvis du oplever, at humøret, energien eller motivationen daler. Tal også med din læge, hvis du bekymrer dig eller oplever egentlige angstanfald. Der er flere muligheder og teknikker, som kan afhjælpe både angst og depression.

Tegn på deprission kan være, at:

  • du mere end et par gange om måneden føler, at du “falder ned i et hul”, hvor hele livet virker uoverskueligt.
  • du ikke har lyst til at mødes med andre - heller ikke selv om de kommer til dig.
  • du har svært ved at finde glæden ved ting, som du plejer at kunne lide.
  • ting du normalt ikke lader dig gå på af, begynder at irritere dig.

Oplever du tegn på depression, er det vigtigt, at du får talt med din læge, så deprissionen ikke udvikler sig men kan bremses og afhjælpes.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk