Angst

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Det kan være skræmmende at opleve, at man ikke kan trække vejret ordentligt. Nogle oplever anfald af åndenød, hvor det ikke er KOL, der er problemet, men angsten for ikke at kunne få vejret. Sådanne oplevelser kan gøre det svært at finde lysten og glæden til livet. 

Angst og depression er desværre ikke ualmindeligt hos mennesker, der lever med KOL. 

Mange sidder alene med bekymringen og angsten, men prøv at tale med din familie og venner om det og kontakt gerne din egen læge, så du også kan få professionel hjælp. 

Tal med din læge, hvis du oplever, at humøret, energien eller motivationen daler. Tal også med din læge, hvis du bekymrer dig eller oplever egentlige angstanfald. Der er flere muligheder og teknikker, som kan afhjælpe både angst og depression.

Tegn på deprission kan være, at:

  • du mere end et par gange om måneden føler, at du “falder ned i et hul”, hvor hele livet virker uoverskueligt.
  • du ikke har lyst til at mødes med andre - heller ikke selv om de kommer til dig.
  • du har svært ved at finde glæden ved ting, som du plejer at kunne lide.
  • ting du normalt ikke lader dig gå på af, begynder at irritere dig.
Oplever du tegn på depression, er det vigtigt, at du får talt med din læge, så deprissionen ikke udvikler sig men kan bremses og afhjælpes.

 

Mere information:

Gode dage og dårlige dage
Åndenød
Læs mere om angst på Sundhed.dk
Få gode råd til håndtering af angst hos Psykiatrifonden

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.