Pep-fløjten ved slim og hoste

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

Pep-fløjten kan hjælpe til at løsne slim i lungerne og give mindre åndenød.

Når du har KOL, har du problemer med at bruge de små luftveje i lungerne. Det betyder, at der kan samle sig slim og forekomme dårlig udnyttelse af lungerne. Når du bruger pep-fløjten åbnes de små luftveje således, at der løsnes slim fra lungerne og lungerne bliver mere effektive. 

 
En PEP-fløjte er et lille plastikstykke med et mundstykke, en ventil og en modstand. Den virker ved at give dig modstand på din udånding. Modstanden er med til at give et overtryk i dine lunger,  som hjælper med at løsne slimen i de små luftveje.

Pep-fløjten kan bruges et par gange dagligt eller efter behov. Har du meget slim, kan fire eller flere gange dagligt være nødvendigt.

Husk at holde fløjten ren. Skil fløjten ad mindst en gang om ugen. Vask den i håndlunken opvaskevand. Skyl efter i rent vand.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk