Pep-fløjten ved slim og hoste

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

Pep-fløjten kan hjælpe til at løsne slim i lungerne og give mindre åndenød.

Når du har KOL, har du problemer med at bruge de små luftveje i lungerne. Det betyder, at der kan samle sig slim og forekomme dårlig udnyttelse af lungerne. Når du bruger pep-fløjten åbnes de små luftveje således, at der løsnes slim fra lungerne og lungerne bliver mere effektive. 

 
En PEP-fløjte er et lille plastikstykke med et mundstykke, en ventil og en modstand. Den virker ved at give dig modstand på din udånding. Modstanden er med til at give et overtryk i dine lunger,  som hjælper med at løsne slimen i de små luftveje.

Pep-fløjten kan bruges et par gange dagligt eller efter behov. Har du meget slim, kan fire eller flere gange dagligt være nødvendigt.

Husk at holde fløjten ren. Skil fløjten ad mindst en gang om ugen. Vask den i håndlunken opvaskevand. Skyl efter i rent vand.

 

Mere information:

Lungeforeningen om pep-fløjten
Praktiske teknikker til håndtering af KOL

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.