Andre diagnoser og KOL (Komorbiditet)

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Et uheld kommer sjældent alene, siger et gammelt ordsprog. Det er der desværre ofte noget sandt i, når det kommer til sygdomme, hvor relativt mange bliver ramt af mere end én sygdom. Ikke mindst i forbindelse med KOL, som i mange tilfælde kan kædes sammen med en generel usund livsstil, er der risiko for, at du kan have mere end én udfordring med sundheden. 

En del mennesker med KOL har andre sygdomme, som forværrer tilstanden.

Det kan være:

  • Afkalkning af knoglerne
  • Hjertesygdom
  • Depression
  • Svage muskler
  • Underernæring
Det er vigtigt, at du taler med din læge, om alle de problemer du oplever med din sundhed og får samlet op på det hele.

Almindeligvs kommer du til kontrol hos din læge mindst én gang om året, og der vil I også kunne tage fat i andre problemer, bekymringer og sundhedsmæssige udfordringer.

Du kan forebygge meget ved at være fysisk aktiv og leve et sundt liv. Din læge kan hjælpe dig med at komme godt i gang, hvis du ikke er vant til at leve med en sund livsstil.

 

Mere information:

Behandling af KOL
KOL for begyndere
Medicinsk behandling af KOL

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.