Andre diagnoser og KOL (Komorbiditet)

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Mange mennesker med KOL har andre sygdomme, som forværrer tilstanden. Det kan være knogleafkalkning, hjertesygdom, depression og svage muskler. Det er vigtigt, at du får alt med din læge om det og får samlet op på problemerne. Normalt kommer man i hvert fald en gang om året hos lægen til årskontrol, og der vil I også tage fat i de andre problemer. Man kan forebygge meget ved at være fysisk aktiv og træne.

 

Mere information:

Behandling af KOL

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.