Medicinsk behandling af KOL

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Den medicinske behandling mod KOL er næsten altid medicin, der skal inhaleres direkte ned i lungerne. Medicinen får luftrørene i lungerne (bronkierne) til at udvide sig. Samtidig hæmmes den kroniske betændelsestilstand i bronkierne. Der findes mange forskellige inhalationssystemer, men der er overordnet tre systemer. 

Luftvejsudvidende medicin:
Denne type virker ved, at musklerne i bronkiernes stimuleres, så bronkierne udvider sig og skaber mere luftpassage og plads.

De deles op i:

  • Hurtigtvirkende: Bruges typisk som behovsmedicin og ved let grad af KOL, hvor man ikke tager fast medicin.
  • Langtidsvirkende medicin: Dette holder bronkierne åbne i lang tid, så man ikke skal tage medicinen så hyppigt, typisk kun 1-2 gange i døgnet. Der findes to forskellige typer af langtidsvirkende medicin, som baserer sig på forskellige indholdsstoffer.  
    • En gruppe hedder LABA: Nogle af de mest almindelige mærker hedder Foradil, Formo, Oxis, Onbreez og Serevent
    • En anden gruppe hedder LAMA. Nogle af de mest almindelige mærker hedder Seebri og Spiriva.
Betændelseshæmmende medicin:
Denne type medicin indeholder binyrebarkhormon, der inhaleres og udelukkende bliver i bronkierne. Det heler indersiden af bronkierne og bruges specielt til behandling af mennesker med svær KOL og mange forværringer. Nogle af de mest almindelige mærker hedder Giona, Spirocort og Flixotide

Ved anfald (exacerbationer): Her bruger man udover inhalationsmedicinen beskrevet ovenfor typisk:
  • Antibiotika (af penicillintype) for at stoppe den betændelse, der har forårsaget forværringen (exacerbationen)
  • Binyrebarkhormon som stopper betændelsestilstanden i lungerne.
Denne medicin gives altid som kur.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk