Lungefunktionstal forklaret

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du får målt din lungefunktion skal du puste i et rør på et apparat, som registrerer tiden og den mængde luft du udånder.

Når man skal finde ud af om du har KOL:
I første omgang måler man 2 ting:

  • Samlet lungekapacitet (FVC): Hvor mange liter luft, du kan have i dine lunger, dvs. fra den dybeste indånding til fuld udånding.
  • Antal liter udåndet på et sekund (FEV1): Tallet viser, hvor mange liter luft du kan puste ud i det første sekund af din udånding. Hvis din bronchier og lunger er normale kan du puste meget ud på et sekund – dvs. at værdien er høj. Hvis dine bronchier har det skidt, så klapper bronchierne mere sammen og du kan kun puste meget langsomt ud. Dermed kommer der mindre ud på et sekund og så er værdien lav. Det er som at puste i et sugerør: det er snævert og det tager lang tid at komme af med luften.

Man vil ofte bede dig om at inhalere noget bronchieudvidende medicin og vente en halv times tid. Er der derefter ændringer i hvor hurtigt du kan komme af med luften, kan det være, at du har astma.

Din lungefunktion vurderes som normal, når du kan puste mere end 70 % af din luft ud på et sekund og din lungekapacitet (FVC) er normal. Hvis du kan puste mindre end 70 % ud på et sekund, kan det være at du har KOL.

Når diagnosen KOL er stillet:
Når man har konstateret at du har KOL bruger man kun FEV1, dvs. antal liter udåndet på 1 sekund. Man sammenligner med lungeraske personer som er af samme køn og har samme alder og højde. Man udtrykker FEV1 i procent af det normale. Dette er således udtryk for hvor meget din lungefunktion er nedsat i forhold til det normale.

 

Mere information:

Lungeforeningen om diagnosen.
Lungeforeningen om lungefunktionsmåling
Patienthåndbogen om lungefunktionsmåling

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.