Kontrol hos egen læge

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du har fået konstateret KOL, vil du fremadrettet have et fast forløb hos din egen læge, hvor du kommer jævnligt til kontroller og justering af din behandling efter behov.

Kontrollernes hyppighed planlægges i forhold til, hvordan du har det, og hvilket stadie din KOL er i. Nogle af kontrollerne foregår muligvis hos dit lægehus' sygeplejerske. 

Der er altid en årskontrol.

Ved din årskontrol foretager lægen normalt disse ting:

  • Du får målt din lungefunktion (hvor meget kan du puste ud på et sekund, og hvor meget det er i forhold til det normale), og I vurderer graden af åndenød.
  • Ofte får du taget et hjertekardiogram (EKG).
  • I taler om rygning, hvis det er aktuelt for dig.
  • I taler om motion og træning.
  • Lægen kontrollerer dit BMI for at følge udviklingen i din vægt.
  • Lægen taler med dig om din inhalationsteknik, hvis du bruger inhalationsmedicin.
  • I vurderer i hvilket stadie din KOL er og din risiko for forværring.
  • I taler om påvirkningen af evt. andre sygdomme, som har eller kan have relation til din KOL såsom hjertesygdom.
  • I taler om mulighederne for at deltage i rehabilitering/KOL-skole.
  • I udfylder og opdaterer din forløbsplan.
Husk selv at bestille tid til din kontrol hos din egen læge.

 

Mere information:

Lungefunktionstal forklaret
Din læge følger din sygdom
Forløbsbeskrivelse for KOL
Hvad er en forløbsplan?

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.