Kontrol hos egen læge

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du har fået konstateret KOL, vil du fremadrettet have et fast forløb hos din egen læge, hvor du kommer jævnligt til kontroller og justering af behandlingen.
Det vil afhænge af hvordan du har det og hvilket stadie din KOL er i, hvor ofte kontrollerne ligger.

Der er altid en stor årskontrol.

Ved din årskontrol foretager lægen normalt disse ting:

  • Du får målt din lungefunktion (hvor meget kan du puste ud på et sekund og hvor meget det er i % af det normale) og I vurderer graden af åndenød.
  • Ofte får man taget hjertekardiogram (EKG).
  • Snakker rygning hvis det er aktuelt.
  • Snakker motion.
  • Tjekker dit BMI for at følge din vægt.
  • Snakker med dig om din inhalationsteknik, når du bruger inhalationsmedicin.
  • Vurderer i hvilket fase din KOL er og din risiko for forværring.
  • Snakker med dig om der er- eller er kommet følgesygdomme såsom hjertesygdom.
  • snakker med dig om du har brug for rehabilitering/KOL-skole.

Husk selv at bestille tid til dette hos din egen læge. Det er et rigtig godt tidspunkt at få drøftet din KOL.

 

Mere information:

Lungefunktionstal forklaret
Lægens opgaver
Forløbsbeskrivelse for KOL

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.