Kontakt til andre med KOL

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Der er flere muligheder for at få kontakt til andre mennesker, som også lever med KOL. Nogle mennesker har stor glæde af at udveksle erfaringer og have fællesskaber med andre, som lever med samme sygdom og symptomer. Det kan være en glæde at finde ud af, at man ikke er alene med sine oplevelser og problemer med sygdommen.  

Der er mange KOL-netværksgrupper rundt omkring i Danmark, hvor man mødes med andre KOL-patienter. Indholdet i samværet kan være træning, hygge, sang i specielle kor, foredrag osv.

Hos Lungeforeningen kan du få et overblik over mulige patientnetværk i nærheden af dig. På hjemmesiden er der ofte også enkeltstående arrangementer.

 

Mere information:

Medicinsk behandling af KOL
KOL for begyndere
Videoinstruktioner til medicin
Ensomhed
Video om Lungeforeningens netværk
Lungeforeningen: netværk

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.