Ambulatoriets rolle når du har KOL

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Det er langt fra alle mennesker med KOL, som har behov for at blive henvist til Lungeambulatoriet. På Lungeambulatoriet er personalet specialiceret i lungesygdomme, og de har mulighed for at lave undersøgelser, som din egen læge ikke kan foretage. 

Hvis du skal på Lungeambulatoriet, vil din praktiserende læge henvise dig dertil. Du får en indkaldelse i din e-boks og møder i ambulatoriet. Et besøg på Lungeambulatoriet kræver ikke indlæggelse, så du kommer hjem samme dag, når undersøgelserne er afsluttede.

På ambulatoriet vil du blive undersøgt og tale med en læge.

Der er også mulighed for, at du kan få tilbudt et kursus med træning og information om KOL. Hvis du skal møde på ambulatoriet flere gange, vil du fortsat være tilknyttet din egen læge, som følger med i, hvad der sker under hele forløbet på ambulatoriet.

Mange mennesker med KOL kommer dog slet ikke omkring et ambulatorium. Et besøg på ambulatoriet afhænger af, hvilke informationer og undersøgelser din læge har behov for, for at sikre dig en god behandling og vejledning.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk