Hvorfor får man KOL

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

KOL er en kronisk lungesygdom, som skyldes inhalation af skadelige luftbårne partikler. Partiklerne kan stamme fra tobaksrøg, men de kan også stamme fra anden luftforurening på arbejdspladsen eller i hjemmet. Passiv rygning, røg og dampe, der udvikles i forskellige arbejdsprocesser som eksempelvis svejsearbejde kan føre til luftforurening.

Der er stor forskel på, hvor følsom det enkelte menneske er for udvikling af KOL, men hvis man du ryger dagligt har du ca. 50 procents risiko for at udvikle KOL.

I Danmark skyldes 9 ud af 10 tilfælde af KOL rygning.

 

Mere information:

Patienthåndbogen om KOL
Animation om emfysem
Hvad er KOL?

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk