Hvorfor får man KOL

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

KOL er en kronisk lungesygdom, som skyldes inhalation af skadelige luftbårne partikler. Partiklerne kan stamme fra tobaksrøg eller røg og dampe der udvikles i forskellige arbejdsprocesser som f.eks. svejsearbejde og andet arbejde, der fører til luftforurening.

Der er stor forskel på følsomhed for udvikling af KOL, men hvis man du er daglig ryger har du ca. 50% risiko for at udvikle KOL.

I Danmark skyldes 9 ud af 10 KOL-tilfælde rygning.

 

Mere information:

Patienthåndbogen om KOL
Animation om emfysem

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.