Hvorfor får man KOL

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

KOL er en kronisk lungesygdom, som skyldes inhalation af skadelige luftbårne partikler. Partiklerne kan stamme fra tobaksrøg, men de kan også stamme fra anden luftforurening på arbejdspladsen eller i hjemmet. Passiv rygning, røg og dampe, der udvikles i forskellige arbejdsprocesser som eksempelvis svejsearbejde kan føre til luftforurening.

Der er stor forskel på, hvor følsom det enkelte menneske er for udvikling af KOL, men hvis man du ryger dagligt har du ca. 50 procents risiko for at udvikle KOL.

I Danmark skyldes 9 ud af 10 tilfælde af KOL rygning.

 

Mere information:

Patienthåndbogen om KOL
Animation om emfysem
Hvad er KOL?

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.