Gode dage og dårlige dage

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Nogle mennesker med KOL kan ind imellem miste humøret helt. Der er dog mange ting, der kan hjælpe på dit humør. Mange af tingene kan du endda selv gøre.

Husk også, at vi alle oplever både gode og dårlige dage.

Når man oplever, at der er ting, man kunne tidligere - men ikke kan nu, kan det ske, at man begynder at se sig selv på en anden måde. Nogle for en oplevelse af, at de går i stykker, føler sig værdiløse og mister noget af sin identitet.

Tænk over det - og prøv at erkende, at med KOL kan du ikke længere gøre det samme som før, men du kan stadig en masse andet. Se mulighederne i din hverdag i stedet for begrænsninger. Det er afgørende, når ting forandres.

På de dårlige dage kan det bl.a. være en idé at være fysisk aktiv. Når du er fysisk aktiv, vil du oftest opleve, at dit humør bliver bedre. Det kan være godt at være fysisk aktiv sammen med andre. Det er også vigtigt at holde fast i sit sociale liv, at være aktiv og udadvendt..

Vær opmærksom på faretegn på depression: tristhed, glædesløshed, at du oplever alt i grå toner, at der kommer selvbebrejdelser, at livet ikke er værd at leve. Reager på det og kontakt din læge. Der kan gøres noget ved det.

 

Mere information:

Angst
Ensomhed
Hjælpemidler
KOL for pårørende
Videoinstruktioner til medicin
Andre diagnoser og KOL (Komorbiditet)

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.