Gode dage og dårlige dage

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Nogle mennesker med KOL kan ind imellem miste humøret helt. Der er dog mange ting, der kan hjælpe på dit humør. Mange af tingene kan du endda selv gøre.

Husk også, at vi alle oplever både gode og dårlige dage.

Når man oplever, at der er ting, man kunne tidligere - men ikke kan nu, kan det ske, at man begynder at se sig selv på en anden måde. Nogle for en oplevelse af, at de går i stykker, føler sig værdiløse og mister noget af sin identitet.

Tænk over det - og prøv at erkende, at med KOL kan du ikke længere gøre det samme som før, men du kan stadig en masse andet. Se mulighederne i din hverdag i stedet for begrænsninger. Det er afgørende, når ting forandres.

På de dårlige dage kan det bl.a. være en idé at være fysisk aktiv. Når du er fysisk aktiv, vil du oftest opleve, at dit humør bliver bedre. Det kan være godt at være fysisk aktiv sammen med andre. Det er også vigtigt at holde fast i sit sociale liv, at være aktiv og udadvendt..

Vær opmærksom på faretegn på depression: tristhed, glædesløshed, at du oplever alt i grå toner, at der kommer selvbebrejdelser, at livet ikke er værd at leve. Reager på det og kontakt din læge. Der kan gøres noget ved det.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk