Tilbage

 

Af: Bo Gandil Jakobsen Oprettet: 16-09-2016 10-01-2017

Hjælpemidler

Man kan få behov for hjælpemidler når KOL udvikler sig. Eksempler på hjælpemidler som kommunen kan bevilge:
  • Elcykel
  • Elscooter
  • Elstol, der monteres på trappe så du kan komme på 1.sal
  • Rollator
  • Badetaburet
  • Greb og håndtag forskellige steder i hjemmet

Du skal søge om de fleste hjælpemidler hos din kommune, som typisk vil sætte dig i kontakt med en ergoterapeut, der kan hjælpe dig med at finde ud hvad der er behov for. Sammen kigger I dit hjem igennem for løsninger, der kan hjælpe dig. Mangler du vejledning i bevilling af hjælpemidler, kan du kontakte hjælpemiddelcentralen i din kommune direkte.

Hvis du går i et sygehusambulatorie, kan du få stillet behandlingsredskaber til rådighed. Eksempler på behandlingsredskaber som sygehuset stiller til rådighed:
  • Iltapparat
  • Forstøvningsapparat
Sygehuset vil give dig hjælp til hvordan du bruger behandlingsredskaberne og holder f.eks iltforsyning ved lige.