Tilbage

 

Af: Bo Gandil Jakobsen Oprettet: 16-09-2016 10-01-2017

Gode dage og dårlige dage

Der er mange ting, der kan hjælpe på dit humør. Mange af tingene kan du endda selv gøre. Husk også at vi alle oplever både gode og dårlige dage.

Når man oplever, at der er ting man kunne tidligere - men ikke kan nu, kan det ske at man begynder at se sig selv på en anden måde, at man går i stykker, føler sig værdiløs og mister noget af din identitet. Tænk over det - og prøv at erkende, at med KOL kan du ikke længere gøre det samme som før, men du kan stadig en masse andet. Se mulighederne i din hverdag i stedet for begrænsninger. Det er afgørende, når ting forandres.

På de dårlige dage kan det bl.a. være en idé at være fysisk aktiv. Når du er fysisk aktiv, vil du oftest opleve, at dit humør bliver bedre. Det kan være godt at være fysisk aktiv sammen med andre. Det er også vigtigt at holde fast i sit sociale liv, at være aktiv og udadvendt..

Vær opmærksom på faretegn på depression: tristhed, glædesløshed, at du oplever alt i grå toner, at der kommer selvbebrejdelser, at livet ikke er værd at leve. Reager på det og kontakt din læge. Der kan gøres noget ved det. Læs mere her: https://www.lunge.dk/depression